Keurmerk Veilig Ondernemen voor Wormerveer
De derde ster is uitgereikt door adviseur Maarten Duijn van het CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid aan het winkelgebied in Wormerveer.
Maurice Kuijper, Willeke Davelaar en Linda Schrama hebben in samenwerking met gemeente, brandweer en politie structurele maatregelen genomen om de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. In 2012 ontving het winkelgebied Wormerveer al de eerste ster en in 2014 de tweede ster. Door continue samenwerking tussen de diverse partijen kon nu de derde ster worden uitgereikt.
Naast het in ontvangst nemen van de derde ster, hebben alle partners (brandweer, politie, gemeente Zaanstad, CCV en Wormerveersche Handels Maatschappij) een convenant ondertekend, waarin het plan van aanpak om het winkelgebied van Wormerveer veiliger te maken is vastgelegd. Het streven is om met dit plan over drie jaar de vierde ster binnen te halen.
Messenslijpen in de Zaanbocht op 28 mei 2016Nieuws van Pode, natuurlijk bij Stelling.